56th Annual General Meeting

श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालको ५६वाै साधारण सभाबाट स्विकृत बिधान 2080:

केन्द्रीय समितिको ५६औ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन:

जिल्ला-इकाइबाट-प्राप्त-प्रतिबेदन-२०७९-०८०:

जिल्ला-इकाइबाट-प्राप्त-thap-प्रतिबेदन-जस्ताको-तस्तै-२०७९-०८०